BREEDVELD S110 (met elektrische druklijstafdichting)