Welkom in de wereld van mobiele wandsystemen.

Français | English | Deutsch Contact

Fr | En | De Contact

Herbestemming gaat om waarde creƫren voor meerdere partijen

gepost op 14-01-2014 11:27 door H. den Dikken


Idealisten, architecten, ondernemers en lokale betrokkenen zetten zich steeds vaker actief in voor behoud en hergebruik van bestaande gebouwen. Steuntjes in de rug vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed lijken daarbij een...

Idealisten, architecten, ondernemers en lokale betrokkenen zetten zich steeds vaker actief in voor behoud en hergebruik van bestaande gebouwen. Steuntjes in de rug vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed lijken daarbij een handje te helpen. De toegekende subsidies gaan veelal naar oude fabrieksgebouwen, kerken, kloosters en watertorens. 

Het succes van herbestemming valt of staat met waarde creëren. Dat wil zeggen; waarde voor het pand, maar ook waarde voor de gebruikers. En waarde voor de gebruikers begint met een goed luisterend oor. Want wat is er nodig om zoveel mogelijke maatschappelijke groeperingen zo flexibel en frequent mogelijk te bedienen? 

Breedveld werkt met diverse architectenbureaus en vastgoedeigenaren samen om daar zo nauwkeurig mogelijk invulling aan te geven. Door gezamenlijk in gesprek te gaan met gemeentes, stichtingsbesturen of plaatselijke ondernemersverenigingen ontstaat de “kaart van het gebied”. Met als gevolg dat bij herbestemmingsplannen functies en gebruikersbehoeften ook echt goed met elkaar en naast elkaar kunnen plaatsvinden. 

Een mooi voorbeeld is Brede School het Carillon in Nieuw Lekkerland, dat in het voormalige gemeentehuis is gevestigd. Het betrokken architectenbureau (RoosRos) heeft eerst nauwkeurig in kaart bracht wie de potentiële gebruikersgroepen zouden kunnen zijn. En wat hun behoeftes zijn als het gaat om ruimtegebruik. Deze goede voorbereiding heeft gemaakt dat de voormalige dorpszaal van het Carillon nu moeiteloos aan tal van maatschappelijke activiteiten onderdak kan bieden. Als een ring om de zaal bevinden zich er bibliotheek, een gymzaal, een muziekruimte, een receptiezaal en een ruimte voor kinderopvang. Flexibele geluidsisolerende wanden met glasopeningen bieden daarbij de flexibiliteit, openheid en geslotenheid waar dat gewenst is. 

Een ander goed voorbeeld is de manier waarop de organisatie Rendiz (www.rendiz.nl) in het zuiden van het land verschillende maatschappelijke touwtjes aan elkaar vast knoopt, om gezamenlijk tot zinvolle herbestemmingsprojecten te komen. Met maatschappelijk aanbod dat op elkaar aansluit. Zoals in de Bekkerie in Venlo, een samenwerkingsproject waarbij zorginstellingen, lokale ondernemers, publieke organisaties en wijkbewoners de handen ineen slaan. In de voormalige bakkerij huist nu wederom een bakkerij c.q. lunchroom, gerund door mensen met een beperking. Maar ook een bibliotheek, een vvv-folderpost en een drukkerij. 

Flexibel ruimtegebruik vraagt om flexibele ruimtes. De tijd dat dat simpelweg wordt opgelost met een beweegbare wand is voorbij. Waar het anno 2014 om gaat is beweegbare WANDCONCEPTEN. Vaak meervoudige mobiele wandsystemen, al of niet gecombineerd met schuifdeuren, die qua techniek en afwerking zijn afgestemd op multifunctioneel gebruik. Want juist door de huidige tijd van herbestemming en leegstand in krimpgebieden wordt er veel meer van ruimtes gevraagd dan voorheen. Dat wordt vooral veroorzaakt door toenemende gebruikersgroepen binnen één vastgoedproject. Flexibiliteit, openheid en geluidsisolatie zijn daarom nog belangrijker geworden. En dat geldt net zo goed voor design en multifunctionele afwerkingen. Juist doordat steeds meer groepen in de samenleving ruimtes delen, worden er hogere kwalitatieve eisen aan de wanden gesteld. Zowel als het gaat om duurzaamheid, gebruiksgemak en “look and feel”. 

Lees voor meer informatie over projecten van Rendiz ook de blog van Ruimtevolk; “Als je het kunt dromen, kan je het doen”. http://bit.ly/1a7CYdx . 

Reageren? Stuur een mail naar hdendikken@breedveld.com